advertisement
Send Us

पूर्ण चन्द्रमा

Click Link to Send:
Click Link to Send:

Last Full moon of Maghएक महिना लामो श्रीस्वस्थानी व्रतकथाको माघ महिना को अन्तिम दिन काठमाडौँ  उपत्यकाबाट देखिएको चन्द्रमा ।

Your Opinion

Opinion

advertisement
advertisement