advertisement
Send Us

रोटी

Click Link to Send:
Click Link to Send:

roti pakaudaiगोरखाको लक्ष्मीबजारकी एक महिला चालमको पीठोको रोटी पकाउँदै ।

Your Opinion

Opinion

advertisement
advertisement